Lage rugklachten

Bij hardlopers komen lage rugklachten regelmatig voor. Hoe komt dat?

Weet u dat 90% van de volwassen Nederlandse bevolking wel eens last heeft van zijn lage rug? Ook bij hardlopers komen lage rugklachten dus regelmatig voor. De meeste lage rugklachten worden omschreven als aspecifiek en niet ernstig. Dit betekent niet dat uw lage rugklachten niet vervelend zijn en dat deze geen pijn veroorzaken maar het bekent vooral dat er geen schade is. 

Anatomie

De rug is een complexe regio waar vele structuren invloed op hebben. Je kunt denken aan botten, gewrichten, spieren banden en nog veel meer. Om hier de volledige anatomie te beschrijven is overdreven. Om die reden zullen we alleen het noodzakelijke beschrijven.  A-specifieke lage rugklachten die opkomen tijdens het hardlopen worden mogelijk veroorzaakt door de hieronder genoemde structuren:

De rug is opgebouwd uit allemaal verschillende wervels. Deze wervels maken dat de rug zo flexibel is. Deze bewegelijkheid is noodzakelijk voor het goed kunnen bewegen. Ook tijdens het hardlopen.

Rondom de lage rugregio lopen veel spieren. Naast de grote spieren zoals de rechte buikspieren, die we allemaal kennen als de blokjes of wasbordje, zijn er de rugspieren die we van buitenaf kunnen zien. Ook zijn er dieper in het lichaam kleinere spieren die een grote bijdragen leveren aan de functionaliteit van de lage rug. 

Deze spieren zorgen voor stabiliteit in de rug en sturen de eerder genoemde wervels aan zodat bewegen soepel en gecoördineerd kan verlopen. 

Als je kijkt naar de wervelkolom zie je dat deze bestaat uit een laag en midden deel, de nek en de wervelkolom die vastzit aan het bekken. Hieruit kun je concluderen dat het bekken-, de heupregio en het middenrug gedeelte ook invloed uitoefent op de lage rug. 

Klachten

De klachten bij aspecifieke lage rugklachten kun je indelen in acuut, chronisch en recidieven lage rugklachten.

We spreken over acute aspecifieke klachten als het gaat over de eerste drie weken en wanneer deze zich voor de eerste keer manifesteren. De klachten kunnen langzaam komen maar ook in één keer. Vaak schieten de klachten erin. Dat laatste wordt ook wel acute spit genoemd. Hierbij ontstaat er een kramp in de lage rugspieren. De klachten die je kunt ervaren zijn:

Pijn in de lage rug
Een geblokkeerd gevoel eventueel gepaard met pijn
Afname van bewegelijkheid in lage rug, middenrug- en heupregio.
uitstraling naar een bil of beide billen soms naar de achterkant van het bovenbeen. (Als de pijn verder uitstraalt dan de knie contact opnemen met een fysiotherapeut of huisarts)
 
Chronische lage rugklachten zijn klachten die langer dan 3 maanden aanhouden. De klachten bestaan vaak uit dezelfde bovengenoemde klachten. Vaak wel in minder hevige mate.
Recidieven lage rugklachten zijn de klachten die komen en gaan. Soms is het zo dat het één keer in de zoveel tijd in de rug schiet en dat de klachten enige tijd aanhouden om daarna weer weg te gaan.

Oorzaken

Aspecifieke lage rugklachten kennen veel oorzaken. Over het algemeen ontstaan klachten als de belasting te hoog is ten opzichte van de belastbaarheid. Hieronder volgen een aantal oorzaken die veelvuldig voorkomen:

Te veel trainen
Te veel zitten
Verkeerde verhouding belasting en belastbaarheid
Te zwakke diepe rug- en buikspieren (core)
Een te kort aan bewegelijkheid van de rug

Testen

Belangrijke testen van verschijnselen voor  lage rugklachten dienen vooral voor het uitsluiten van specifieke oorzaken waar we je bij adviseren om langs de fysiotherapeut te gaan of een huisarts. 
Deze zijn:
Krachtverlies in je been of benen hebt. Denk bijvoorbeeld aan het spontaan door je been heen zakken.
Uitstraling tot in je onderbeen gepaard met verminderde of een veranderend gevoel in het been.
Als hoesten, niezen en persen tintelingen en schietende pijnklachten in de benen geven.
Als je naar beneden reikt en je tintelingen voelt opkomen in de benen.

Gevolgen

De gevolgen van aspecifieke lage rugklachten op korte termijn kunnen als heel ernstig en vervelend ervaren worden. Vooral bij acute spit kan men enorme beperkingen hebben en het gevoel dat de rug kapot is.  Niks is minder waar. Vaak kun je met paracetamol  en gedoceerd bewegen ervoor zorgen dat de klachten binnen 2 a 3 weken nagenoeg volledig zijn verdwenen. Oefeningen die we in het volgende artikel zullen geven kunnen het herstel versnellen en bevorderen. 
Als je al een lange tijd last hebt van de lage rug kan het zijn dat de lokale belastbaarheid van de rug verder afneemt en dat de klachten hierdoor in stand worden gehouden. Stijfheid speelt dan ook vaak een grote rol. 

Behandeling

Zoals hierboven genoemd is het bij de acute fase van belang om gedoceerd te blijven bewegen. Gedoceerd duidt op het verminderen van de belasting maar niet volledig. Bijvoorbeeld stoppen met hardlopen maar wel blijven wandelen en fietsen. In bed gaan liggen verergert de klachten en doet de belastbaarheid van de lag rug verder afnemen wat de kans op verslechtering weer doet toenemen. De richtlijn voor zowel fysiotherapeuten en huisartsen geeft aan dat  in de acute fase het nemen van paracetamol en in beweging blijven als behandeling moet worden toegepast. Door het doen van de juiste oefeningen kun je het herstel versnellen en ervoor zorgen dat de belastbaarheid minimaal afneemt. Op deze manier kan je snel je training weer hervatten.

Bij chronische lage rugklachten wordt vaak een oefenprogramma gestart om de rug te versterken en flexibeler te maken zodat hij de belasting die hem gevraagd wordt beter aankan.  Soms zijn er nog adviezen nodig betreft de levensstijl en trainingsopbouw. 

In het volgende artikel zullen we verder ingaan op het wat te doen als je rugklachten hebt.

De beste looptips en inspirerende artikelen 2x per week in je mailbox?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en mis niets!

Meer uit Gezondheid