X
Win de nieuwe Garmin 245 Forerunner

Meld je aan voor de ProRun nieuwsbrief en maak kans op het winnen van de nieuwe Garmin Forerunner 245

 
Naam *
Verplicht
E-mail *
Verplicht
Verplicht
 
 
Training

Hoe is het de marathonlopers met de '14' km voorbereiding in Rotterdam vergaan?

Door
Koen De Jong
30 april 2016 19:35
Hoe is het de marathonlopers met de '14' km voorbereiding in Rotterdam vergaan?
Maarten Fornerod is dataonderzoeker. En hij loopt marathons.
Na de Marathon van Rotterdam is hij nogal nieuwsgierig naar de lopers die niet meer dan 14 kilometer trainden.

Normaal trainen mensen in aanloop naar de marathon ook lange duurlopen, tot wel meer dan 30 kilometer. Trainster Stans van der Poel heeft echter een schema waarmee je niet meer traint dan 14 kilometer. Fornerod vergeleek 100 lopers die trainden met het schema van Van der Poel (14K-lopers) met 12.711 andere finishers van deze marathon.

De onderzoeksvraag van Fornerod:
Wat gebeurt er ná 14 kilometer met de 14K-lopers vergeleken met ‘gewone’ lopers?
Ja, dat wil ik zelf natuurlijk ook graag weten. Ik verwacht dat 14K-lopers een groter verval hebben dan ‘gewone’ lopers. Maar ik denk dat het verschil niet zo groot is.
Stans van der Poel verwacht dat 14K lopers een minder groot verval hebben, omdat ze beter voorbereid (trainen op marathonhartslag) en beter uitgerust zijn.
Fornerod verwacht helemaal niets, hij kijkt alleen naar de cijfers. En de cijfers geven Van der Poel gelijk.
Afbeelding 1*

De rode lijn is het gemiddelde verval van de 14K lopers vergeleken met de ‘gewone’ lopers van gelijke snelheid tot het 15 km punt. Het is opvallend: mensen die minder kilometers trainden hebben een minder verval en lopen gemiddeld wat sneller.

Daarbij tekent Fornerod het volgende aan:
- 14K lopers zijn geen dwarsdoorsnede van de Rotterdam marathonloper.
- Vrouwen oververtegenwoordigd
- 37% van de 14K lopers; 22% van alle lopers
- Mannen jonger dan 35 jaar sterk ondervertegenwoordigd
- 4% van de 14K lopers; 22% van alle lopers
- Mogelijk nog andere bijzonderheden
- 1e keer? Vreemde vogels? Of juist niet?

De vraag is nu natuurlijk waarom 14K lopers gemiddeld sneller zijn en een minder verval hebben dan andere, vergelijkbare finishers. Zijn ‘gewone’ lopers moe als ze aan start staan, of zitten er veel lopers tussen die zich überhaupt niet goed hebben voorbereid. 

Dat laten de cijfers natuurlijk niet zien.

Wat de cijfers wel laten zien, is dat het verval bij ervaren marathonlopers gek genoeg niet veel beter is. 

Fornerod vergeleek de 14K-lopers ook met ervaren lopers: de ‘super masters’ die al meer dan 9 keer een Rotterdam marathon liepen. De gele lijn hieronder laat zien dat die in opbouw niet veel beter zijn dan de gemiddelde lopers:Afbeelding 2**

Hoe is Fornerod tot deze uitslagen gekomen?

Hij vergelijkt 14K en niet-14K lopers met eenzelfde doorkomsttijd op 15K

> Selecteer random 100 sets van 3000 (alle of mannen) of 400 (vrouwen) niet-14K lopers met eenzelfde doorkomstverdeling op meetpunt 15K als de 14K lopers groep.

>Analyseer en visualiseer de gemiddelde snelheden, finishtijden en verval en de significantie van verschillen tussen 14K lopers en de gemiddelden van de controle sets.
Resultaten.
Vergeleken met andere lopers met eenzelfde 15K doorkomsttijd hebben 14K lopers significant minder verval in de tweede helft van de marathon

Dit geldt voor alle lopers, maar ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk
De finishtijden van de 14K lopers zijn dan ook significant sneller dan andere
lopers met eenzelfde 15K doorkomsttijd
14K lopers hebben ook minder verval dan de #MR "Super Masters”
Ervaren marathonlopers met meer dan 9 MR’s achter hun naam

Uitvallers.

Fornerod heeft gewerkt met 100 Finishers in de 14K-groep. Er was echter een groep van 103 lopers in de 14K groep die meedeed.. 3% van de lopers heeft het niet gehaald. Dat is een stuk minder dan de 8,1% uitvallers* van de 13.943 lopers die gestart zijn in Rotterdam.

De uitslagen van deze onderzoeken moedigen aan om méér onderzoek te doen en dan bijvoorbeeld 100 14K lopers te vergelijken met 100 lopers die een reguleer schema doen. In elk geval kan geconcludeerd worden dat 14K lopers niet bang hoeven te zijn voor de marathon na km 14. Althans, niet banger dan gewone marathonlopers.
Wordt vervolgd.

Bijschriften:

Afbeelding 1* 
Gemiddelde hardloopsnelheden, finishtijden en verval tijdens de 2016 Marathon Rotterdam van lopers die met het 14K schema hebben getraind (n = 100) vergeleken met die van andere lopers met eenzelfde doorkomsttijd op 15K (n = 3000).

De data van de referentiegroep zijn gemiddelden van 100 random samples van 3000 uit de data met eenzelfde 20-kwantiel doorkomstverdeling als de 14K lopers op het 15K punt. Snelheden zijn berekend aan de hand van acht netto 5K doorkomsttijden en de netto finishtijd. Gemiddelde snelheden van deze groepen per meetpunt zijn gemiddeld.

Verschillen tussen de 14K groep en elk van de 100 referentiegroepen zijn geëvalueerd met eenzijdige Welch 2-sampe T tests en p waardes zijn gemiddeld. Gemiddelde p waardes vanaf het 25K punt waren 0.088, 0.053, 0.0021, 0.0015 en 0.0012.

Verschillen in finishtijd zijn op eenzelfde manier geëvalueerd (gemiddelde p = 0.032). Verval na 25K is berekend als het verschil tussen de gemiddelde snelheid tot het 15K meetpunt en die tussen het 25K meetpunt en de finish. Het verschil in verval tussen de twee groepen is 1 minus de ratio van de gemiddelden van de 14K lopers en het gemiddelde van de gemiddelden van de 100 gematchte vergelijkingsgroepen.

Het gemiddelde verval van de groepen gematchte lopers was -1.24 km/h en van de 14K lopers -0.87 km/h (30% minder). Verschillen tussen uiteindelijke gemiddelden van verschillende controleruns waren miniem. Gemiddelden waren steeds rekenkundige gemiddelden.

Afbeelding 2 **
Gemiddelde hardloopsnelheden, finishtijden en verval van mannen als in afbeelding 1, en vergeleken met Marathon Rotterdam "Super Marathon Masters”, lopers met minimaal 9 Marathon Rotterdams achter hun naam. Deze groep is geïdentificeerd aan de hand van hun startnummers die lopen van 500-1000 (n = 261).
* Het percentage uitvallers hebben we van Iwan Oprins, brein achter uitslagen.nl

 

Als je meer over deze 100 dagen marathon methode wilt weten kun je  het boek bestellen
Het boek kost € 15 -

 • Deel dit artikel
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+
 • Mail dit artikel:
 • Mail
Auteur
Koen De Jong
Verplicht Verplicht
Verplicht
 • Vanden Breede
  Beste lezers, Ik wil me niet uitspreken over of het onderzoek juist is, maar ik denk dat de commentaar van Willem terecht is. Ikzelf heb 4 marathons gelopen, 2 x klassieke voorbereiding, 2 x 14K voorbereiding. Mijn besttijd liep ik tot nu met het klassieke schema. Ik denk dat het groot verschil hem zit in een marathon lopen of de marathon lopen en een zo goed mogelijke eindtijd neer te zetten. Indien je doel is enkel uit te lopen en de tijd niet belangrijk is, dan kan je trager lopen dan je eigenlijk kan en zal het risico op verval minder groot zijn. Wil je records lopen, dan is de kans groot dat je te snel loopt en er de laatste 10K een groter verval optreed. Zie ook de resultaten van Koen De Jong bij zijn poging onder de 3h te finishen. Ik denk dat het 14K een goed schema is maar tekort schiet voor "wedstrijd"-lopers. Voor PR's te breken is een bredere basis en wedstrijdsimulatie nodig. Het 14K schema is perfect om "gewoon" de marathon uit te lopen en moet zeker een grote groep in staat stellen ook de 42km te lopen ( zonder overbelastingblessures )
  Reactie geplaatst op 24/10/16 om 16:12 uur
 • Bram
  Als ik het artikel in de laatste runnersworld goed heb begrepen is het 14K schema behoorlijk intensief, 100 dagen 4 trainingen per week, totaal 600K. Die trainingsomvang haalt waarschijnlijk de modale Rotterdam loper niet eens. Er zijn volgens mij drie factoren die veel meer bepalend zijn voor je behaalde tijd dan de lengte van de langeduurloop. Dat zijn: leeftijd, geslacht en trainingsomvang. Omdat die niet zijn meegenomen worden in dit artikel eigenlijk alleen appels met peren vergeleken. Toch is daar wel wat aan te doen. De onderzoeker zou voor iedere deelnemer uit de 14k groep een loper met dezelfde tijd binnen de zelfde leeftijd/geslachtklasse kunnen zoeken via de uitslagenlijsten. Een andere benadering is om van de 14k lopers steeds de relatieve positie binnen de eigen leeftijd/geslacht klasse vast te stellen en per afstand na te gaan of die positie gemiddeld behouden blijft. Volgens mij komt veel kritiek op de methode voort uit naamgeving. Met sportrusten en met niet langer dan 14k geef je de indruk dat er nauwelijks getraind hoeft te worden. Het tegendeel is waar.
  Reactie geplaatst op 27/05/16 om 08:48 uur
 • Gabriela
  En we trainen toch juist zo veel en lang om onze spieren, pezen, gewrichten en andere onderdelen te laten wennen aan langdurige belasting? Hoe zit dat dan met de 14K lopers? Hopelijk gaat het vervolgonderzoek daar ook op in.
  Reactie geplaatst op 12/05/16 om 12:20 uur
 • Remco
  Grappig dat een aantal reageerders zo stellig zijn in hun kwalificatie van het onderzoek: knoeiboel, een 2, etc. Kennelijk lezen ze meer in het onderzoek dan dat de onderzoeker wilde bewijzen. Maar als je universitair docent bent hoeft dat kennelijk niet :) Fornerod heeft niets anders onderzocht dan of het een 14k loper beter of slechter af gaat in de marathon. En zijn conclusie is dat het zeker niet slechter gaat, en mogelijk zelfs beter dan de gemiddelde en de dan de ervaren (Super Master) loper. Die conclusie staat. Deze conclusie is relevant, omdat ik al een groot aantal kritieken op de 14k methode heb gelezen juist over het feit dat je in je training moet \'afzien\' om die 42k te kunnen lopen. Dat argument wordt hier dus ontkracht. (Trouwens ook in mijn persoonlijke ervaring: ik heb Rotterdam gelopen met de 14k methode, en ben de man met de hamer niet tegen gekomen, en mijn verval was minder dan de vervallen in het grafiekje van Fornerod). Enkele reageerders suggereren dat dit een onderzoek is of je met de 14k methode een betere marathon loopt. Daar zegt dit onderzoek helemaal niets over. Dat was de onderzoeksvraag ook niet. Mijn conclusie is dat sommige reageerders zo vast zitten in hun ongeloof over de 14k methode, dat ze serieuze onderzoeken hierover niet meer objectief kunnen lezen.
  Reactie geplaatst op 07/05/16 om 10:47 uur
 • kees koren
  Grappig om te lezen allemaal. Die theorieën toch,.... Ben een beginnende marathon loper (3x). Mijn eerste 2 marathons heb ik met de conventionele schema gelopen. Heel serieus gedaan. Ging prima, 3.50.00. Erg moeizaam/ langzaam hersteld. 10 april Rotterdam nogmaals gelopen met sportrusten voorbereiding. Ging veel makkelijker en super vlak gelopen. eindtijd 3.31.00,..... en snel hersteld. We moesten dat diepgaande onderzoek naar de effecten naar sportrusten maar eens snel uitvoeren. Ik heb er het volste vertrouwen in!
  Reactie geplaatst op 04/05/16 om 16:48 uur
 • kees koren
  Grappig om te lezen allemaal. Die theorieën toch,.... Ben een beginnende marathon loper (3x). Mijn eerste 2 marathons heb ik met de conventionele schema gelopen. Heel serieus gedaan. Ging prima, 3.50.00. Erg moeizaam/ langzaam hersteld. 10 april Rotterdam nogmaals gelopen met sportrusten voorbereiding. Ging veel makkelijker en super vlak gelopen. eindtijd 3.31.00,..... en snel hersteld. We moesten dat diepgaande onderzoek naar de effecten naar sportrusten maar eens snel uitvoeren. Ik heb er het volste vertrouwen in!
  Reactie geplaatst op 03/05/16 om 14:48 uur
 • Jan
  @Michel "De opmerkingen hieronder worden grotendeels al door de auteur vermeld. Ook dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is." De auteur laat juist heel veel weg van wat werkelijk er toe doet. Hieruit blijkt het gebrek aan kennis van de materie. De meesten hebben er echt geen bezwaar tegen dat er met een minder intensieve trainingsmethode resultaat wordt geboekt, er wordt niet voor niets tegenwoordig al veel lichter getraind dan 10 of 20 jaar geleden. Maar kom niet met semi-wetenschappelijk onderzoek aanzetten om af te sluiten dat er 'aanvullend' onderzoek nodig is. Onderzocht mag en kan het, maar niet aanvullend, bovenstaande is géén onderzoek.
  Reactie geplaatst op 02/05/16 om 14:38 uur
 • Jack
  Aangezien de samenstelling van de 14k groep niet gelijk is aan die van de andere lopers is er geen zinnige conclusie uit dit onderzoek te trekken. Methodisch is een grote knoeiboel, niet waard om te publiceren.
  Reactie geplaatst op 02/05/16 om 11:28 uur
 • Willem
  Volgens mij is het duidelijk dat je met een 14km schema verantwoord marathon kunt uitlopen. Het zou heel goed kunnen dat minder trainen voor een fittere loper aan de start zorgt. Veel lopers doen teveel. Het zou ook kunnen dat 14km lopers minder overmoedig zijn , of zelfs door het schema worden gestimuleerd om een niet erg ambitieus doel te kiezen. Met een streeftijd die ver onder je kunnen ligt is het logisch dat je minder verval hebt want je loopt niet op de grens. In mijn directe omgeving waren 2 loopsters. De eerste liep in de voorbereiding een 5km wedstrijd in 20rond en met het 14km schema een vlakke marathon in 3.45 uur. Vrijwel geen verval, dus in het straatje passend van de onderzoeksconclusie. De andere liep een 5km in 21min , minuut langzamer dus. Zij had wel een voorbereiding gedaan met lange duurlopen, en liep de marathon in 3.29 uur. Ze had wel een paar minuten verval, dus volgens dit onderzoek deed ze het "slechter". Terwijl ze eigenlijk vooraf een minder sterke loopster was maar dus wel een kwartier eerder finishte! Ik ben benieuwd naar een data analyse waarbij het niveau van een loper m/v (bijv op een 5km of 10km) wordt afgezet tegen de behaalde marathontijd.
  Reactie geplaatst op 02/05/16 om 11:00 uur
 • Michel
  De opmerkingen hieronder worden grotendeels al door de auteur vermeld. Ook dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het lijkt er op dat veel mensen gewoon niet willen horen dat je ook anders kunt trainen dan tot nu toe gebruikelijk was. Kennelijk onder het mom dat we het altijd zo gedaan hebben. Ik loop geen marathons maar vind de materie buitengewoon interessant. Kennelijk leiden er meer wegen naar Rome!
  Reactie geplaatst op 02/05/16 om 09:36 uur
 • Martin
  Ik zou weleens een onderzoek willen zien waarbij de 14 km lopers zijn vergeleken met hetzelfde aantal lopers die getraind hebben volgens de reguliere trainingsmethoden, opbouw duur, snelheid, opbouw duur richting marathon en afbouw.
  Reactie geplaatst op 01/05/16 om 22:35 uur
 • Jan
  @E.T. helaas juist niet, iedereen die verstand heeft van hardlooptraining ziet dat de grafiek aangeeft dat het allemaal matig getrainde lopers waren. Het verval in snelheid tijdens de wedstrijd is zo groot dat je mag concluderen dat ze allemaal niet in staat waren vlak te lopen, laats staan een negatieve split te lopen. Ze gaan - zoals bekend bij slechte getrainde lopers - te hard van start en krijgen daar na 20 kilometer spijt van. Dat is dus ook de grote misser van het hele onderzoek, gebrek aan kennis van de materie.
  Reactie geplaatst op 01/05/16 om 22:03 uur
 • E.T.
  Het is even slikken hier en daar vermoed ik. Het 14 km schema heeft zich alweer bewezen in mijn ogen.
  Reactie geplaatst op 01/05/16 om 19:06 uur
 • Hidde Bekhuis
  Prima dat er een poging gedaan wordt om trainingsmethoden met elkaar te vergelijken, maar van de manier waarop dat hier gedaan is wordt niemand wijzer. Het enige wat gebeurd zijn gemiddelden c.q. tussentijden naast elkaar gezet. Er wordt niet getest in hoeverre deze tussentijden significant van elkaar afwijken, laat staan dat er getoetst wordt in hoeverre theoretische verklaringsmechanismen achter mogelijke significante verschillen van invloed zijn. Behalve deze puur statistische aanmerkingen is het meest kwalijke van dit "onderzoek" dat er geen zekerheid bestaat dat de zogenaamde "normale" hardlopers ook niet langer gelopen hebben dan 14 km. Als universitair docent methoden en technieken zou ik een student die deze conclusies durft te trekken een 2 voor de moeite geven. Maar conclusies op bovenstaande zijn dus niet mogelijk vanwege te weinig informatie over de onderzoekspopulatie en het ontbreken van statistische toetsing.
  Reactie geplaatst op 01/05/16 om 14:09 uur
 • Jan
  @ Bart \"You can\'t argue with results...\" Helaas heb je dan de test niet goed gelezen. Er is heel veel op aan te merken. Ten eerste gaat het niet om trainen van kilometers (helaas is het tegenwoordig standaard om te schrijven over 30km, terwijl het gaat om de te verwachten duur van je marathon in een rustiger tempo, vroeger dus 3 a 3,5 uur, daardoor 30km- tegenwoordig niet meer te trainen omdat lopers dan rustige duurlopen van 5 tot 6 uur zouden moeten doen). Ten tweede zegt de selectie van de controle groep alleen maar iets over (te) snel het eerste deel lopen en niets over de trainingsvoorbereiding voor het tweede deel. Dat deel gaat het vaker fout op onwetenheid over de energiesystemen maar blijkt ook vaak dat de eerste 10km gewoon te snel is gelopen. Een lichaam dat weinig rustige duurkilometers maakt leert slecht om efficient te lopen op vetverbranding en moet dus snel op veel gel\'s en energie in de dorstlessers (vaak wordt juist alleen water gedronken omdat dat minder zoet is). Dus van de testgroep weet je óf ze getraind hebben en hoeveel, van de controlegroep weet de onderzoeker helemaal niets van de voorbereiding en neemt blind aan dat de doorkomsttijd iets zegt over de mate van marathonvoorbereiding. De 14k ge4trainden lopen normaal gesproken ook niet op max-snelheid (wat blijkt uit de meer dan 4uur, zo lang zou je niet over een marathon mogen doen, maar is inmiddels normaal geworden) Sorry maar het is werkelijk slecht onderzoek. Ten slotte is het ook nuttig de 14k-getrainden te vragen hoe ze zich voelden de dagen na de wedstrijd, wanneer hun lichaam weer moet herstellen. Met goede training is herstel na een echte toptijd prima te doen, met de 14k-training alleen wanneer je eigenlijk gewoon langzaam hebt gelopen.
  Reactie geplaatst op 01/05/16 om 11:45 uur
 • Laurens
  Verrassende cijfers. Echter, dit zijn slechts 100 14km lopers op alleen de marathon van Rotterdam. Dat is erg weinig als je je bedenkt hoeveel marathons er jaarlijks worden gehouden in Nederland en hoeveel (duizenden) mensen marathons lopen. Ik blijf die 14 km lopen gedachte vreemd vinden. Kilometers maken hoort er bij. Voor een toneelstuk ga je toch ook je tekst leren? Bovendien, lange duurlopen zijn heerlijk om te doen!
  Reactie geplaatst op 01/05/16 om 09:15 uur
 • Bart te Riele
  Super interessant dit. You can't argue with results... Tegelijk vraag ik me dan ook nog wel een aantal andere dingen af. Waaronder: Hoe presteren de 14km lopers vergeleken tot de overige amateurlopers, qua eindtijd. Dus per half uur: hoeveel % van de 14km'ers versus de rest finishen in die tijd? Hoeveel % sub3u00, sub 3u30, sub4u00, et cetera. Beetje vaag geformuleerd wellicht, excuus daarvoor. :)
  Reactie geplaatst op 30/04/16 om 21:20 uur

ProRun loopclinics: Waar & wanner?

Loopkalender

20
mei